• Jan de Boer

Het Streek en De Kern vullen elkaar aan

EDE Kwetsbare leerlingen op een basisschool, die nog toe zijn aan een volgende stap, zijn sinds het schooljaar 2016/2017 welkom bij het VO Voorbereidingsjaar op basisschool De Kern. Het initiatief is voor Het Streek, locatie Zandlaan, de reden om met ingang van het komende schooljaar met een Plusklas te starten.

Jan de Boer

Bij basisschool De Kern merkten ze volgens Anke Bakkenes dat er af en toe leerlingen zijn waar meer in zit. ,,Als zij naar het voortgezet onderwijs zouden gaan, stormen ze in een lager niveau in dan dat ze eigenlijk zouden kunnen. Het komt er nog niet uit. De Jan Ligthartschool in Arnhem was het enige alternatief. Het is een uitstekende school, maar niet voor iedereen weggelegd door het reizen, de kosten, noem maar op. Wij vonden het heel jammer dat er voor een groot gebied als Ede niet iets dergelijks was."

Vanuit de passie voor kinderen, die iets meer nodig hebben, startte De Kern met een klas van zestien leerlingen. ,,Het is een soort verlengingsjaar waar je nog net wat aandacht kunt besteden aan dingen, waarop je kunt groeien en bijvoorbeeld een heel niveau hoger kunt uitkomen. Als je heel hard gewerkt hebt, je wil het heel graag en je kunt het goed, maar door omstandigheden lukt het niet. Je beheerst een bepaald vakgebied bijvoorbeeld nog niet, of je hebt heel veel moeite met structureren en plannen, waardoor je huiswerk daardoor minder goed doet dan je zou kunnen. Of je bent er emotioneel nog niet aan toe voor je leeftijd en is de overstap naar het voorgezet onderwijs te groot. Dan bieden wij dat tussenjaar aan waar je flink aan de slag kan."

Ouders kiezen bewust voor een tussenjaar van hun kinderen. Omdat Het Streek en De Kern goed op elkaar aansluiten kwamen de twee Edese scholen met elkaar in contact. Wim van Norel van Het Streek hoorde regelmatig bij veel basisscholen, dat zij kinderen hadden die eigenlijk nog niet toe waren aan het voortgezet onderwijs. In oktober wilde men bij Het Streek daar iets aan gaan doen. ,,Op dat moment kwam in beeld dat De Kern dat al deed. Het eigen project hebben we toen stop gezet en contact gezocht met De Kern en gevraagd 'kunnen we elkaar niet aanvullen'."

Het bleek dat de twee scholen aanvullend een mooi product hadden van praktijkonderwijs tot en met vwo-onderwijs voor heel Ede en omgeving. In het tussenjaar kan de leerling uitgroeien tot een sterke leerling die uitdagingen durft aan te gaan. ,,In september willen we dat op Het Streek gaan opstarten met een groep van achttien leerlingen. We hebben net een iets andere doelgroep als bij De Kern. Zij hebben meer de bovenkant van het voortgezet onderwijs en wij de onderkant. Een kind dat nog net niet toe is aan het voortgezet onderwijs om wat voor reden dan ook willen wij in het tussenjaar opvangen, sociaal sterker maken en ook cognatief waar nodig bijspijkeren. Een jaar later kan dat kind naar de eerste klas van het voortgezet onderwijs."