• Robin van Lonkhuijsen

Grote meerderheid tegen vluchtelingen in Harskamp

HARSKAMP Een overgrote meerderheid (78 procent) is tegen de opvang van vluchtelingen in Harskamp. Inwoners gaven woensdag 23 december hun mening over een eventuele opvang voor vluchtelingen in het dorp.

De gemeente Ede is momenteel aan het inventariseren of er geschikte opvanglocaties zijn binnen de gemeentegrenzen. Harskamps Belang heeft deze peiling georganiseerd om begin 2016 met een duidelijk standpunt vanuit het dorp met de gemeente in gesprek te kunnen gaan.

Van de inwoners van 18 jaar en ouder hebben 922 personen hun mening gegeven in Dorpshuis De Spil te Harskamp. Hiervan sprak 78 procent zich duidelijk uit tegen de komst van een vluchtelingenopvang in Harskamp. Er is geen draagvlak voor een potentiële opvang, omdat vooral het samengaan van vluchtelingen uit oorlogsgebieden en de nabije ligging van de Generaal Van Winkelmankazerne (schietterrein) hen grote zorgen baart.

Onder de voorstanders (22 procent) die voor een vluchtelingenopvang is, komt vooral naar voren dat een kleinschalige opvang van gezinnen gewenst is. ,,De inwoners hebben vandaag een duidelijk signaal afgegeven", zegt Anton Brobbel Dorsman namens Harskamps Belang.

Burgemeester Van der Knaap van de Gemeente Ede heeft eerder het voorstel voor een asielzoekerscentrum voor zeshonderd vluchtelingen in Otterlo ingetrokken na veel weerstand binnen het dorp Otterlo. Het college heeft daaropvolgend aangegeven een uitgebreide zoektocht te gaan doen naar kleinschaliger locaties voor de opvang van vluchtelingen in de Gemeente Ede. Het college heeft hierbij uitgesproken dat ze minimaal zeshonderd asielzoekers willen opvangen binnen de gemeente verdeeld over de dorpen en Ede.

Label:

Vluchtelingen