Gereformeerde Beginsel Partij op ingeslagen weg verder

EDE - Het bestuur van de Gereformeerde Beginsel Partij (GBP) heeft met een persbericht kenbaar gemaakt dat de partij ook na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 zal blijven bestaan. Ook al is er geen zetel behaald in de gemeente Ede, vindt het bestuur het behoud van de gereformeerde beginselen in het politieke bestel dermate belangrijk dat we de ingeslagen weg hopen voort te zetten.,,Wij hopen dan over 4 jaar weer mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen", licht voorzitter M. Soetendaal toe. ,,Eventuele activiteiten buiten de gemeente Ede worden per situatie door bestuur op zijn merites beoordeeld." ,,We willen verder naar onze website verwijzen voor actuele ontwikkelingen rondom onze partij en activiteiten die we hopen te organiseren. Na het uitkomen van dit persbericht is het voor inwoners van de gemeente Ede mogelijk om lid te worden van onze partij. Voor mensen die ons willen steunen van buiten de gemeente Ede zal er een donateurs-register worden aangelegd. Zij zullen ook onze periodieke uitgaven ontvangen."