• monkeytown.eu

'Gemeenteraad buitenspel bij komst Fun N Food Plaza'

EDE Tijdens de oordeelvormende vergadering van de Edese gemeenteraad viel diverse malen de naam Monkeytown. ,,Daarbij kregen wij sterk de indruk dat de betrokken partijen van mening zijn dat het hier enkel om een indoor speeltuin gaat. Wij willen nogmaals benadrukken dat dit niet het geval is." Dat schrijft Willem Zuidveld namens de horecaondernemers van Ede Centrum en andere belanghebbenden aan de Edese raadsfracties.

Hun bezwaren worden woensdag 14 december om 20.00 uur behandeld in de plaatselijke commissie voor de bezwaarschriften. Als het alleen maar om een indoor speeltuin zou gaan, zouden de horecaondernemers van Ede Centrum hier volgens Zuidveld geen enkel probleem mee hebben. ,,Het gaat om een mega-partycentrum van ruim 3500 m2 met daarin een restaurant van 440 m2 genaamd Fun N Food Plaza. De aanvraag van de ondernemer voor een wijziging van het bestemmingsplan voor dit mega-partycentrum is door bij ons onbekende redenen omgezet naar een omgevingsvergunning met verregaande vrijheden voor het concept."

ONVOORSTELBAAR Door de gevolgde procedure is de gemeenteraad volledig buitenspel gezet vindt de Edese horeca. ,,Het is onvoorstelbaar dat de raad niet is betrokken in deze bestemmingswijziging, gezien de nieuwe retailvisie en het projectplan 'Levendig Centrum'. Daarin wordt bepleit om het centrum compacter te maken en minder te versplinteren. In de voorafgaande inventarisatie is vastgesteld dat retail, horeca en in het verlengde leisure onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden."

HAAKS De combinatie is essentieel voor een levendig centrum. ,,De locatie van Fun N Food Plaza is volstrekt onlogisch en staat haaks op het nieuwe beleid. En kan bovendien grote gevolgen hebben voor de directe omgeving en voor de horecaondernemers in Ede Centrum en zelfs buiten het centrum. Het toestaan van Fun N Food Plaza op de geplande locatie had ook daarom een besluit moeten zijn wat door de gemeenteraad genomen had moeten worden en zeker niet door enkele ambtenaren van Economische Zaken en de Omgevingsdienst."

COMPROMIS Waarschijnlijk waren volgens Zuidveld in de periferie meerdere geschikte panden te vinden voor de ondernemer. ,,Natuurlijk niet tegen dezelfde gunstige vestigingsprijzen en zonder hoge parkeertarieven en bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld de reclamebelasting. Voor Fun N Food Plaza is een veel betere en concurrerende uitgangspositie gecreëerd ten opzichte van de ondernemers in het centrum. Wethouder Vreugdenhil heeft letterlijk in een email verklaard: 'Dit is buiten het college om gegaan, door aanvraag bij de omgevingsdienst. Deze dienst handelt veel aanvragen autonoom in mandaat af. Zonder bestuurlijke tussenkomst'. Dit lijkt toch heel iets anders dan wat wethouder Eleveld zei in Ede Stad dat het college geen aanleiding heeft gezien om de vergunning niet te verlenen. In de tussentijd probeert de ondernemer (Salim Noorzad van Monkeytown, red.) te voorkomen dat er bezwaren worden ingediend. Hij geeft hierbij diverse tegenstrijdige verklaringen af. Hij stelt de ondernemers van Ede Centrum een compromis voor mits er geen bezwaren worden ingediend."