• Ted Walker

'Geen toekomst meer voor aanleunwoningen'

EDE Tijdens hoorzitting van de commissie van de bezwaarschriften verwierp de vertegenwoordiger van de gemeente Ede vrijdag de bezwaren van de bewoners van de Irenelaan tegen de nieuwbouw tegenover het Maanderzand. De commissie brengt over ongeveer vier weken advies uit.

Jan de Boer

In 2013 werd de Cavaljé flat tegenover het Maanderzand gesloopt en zijn de bewoners vertrokken. Dertien van hen kwamen terecht in een wisselwoning bij de Belvedère. Inmiddels is de helft van hen al in een zorginstelling terecht gekomen of overleden. De nog zelfstandig levende bewoners van de voormalige Cavaljé flat vreest dat ook zij nieuwbouw niet meer mee gaan maken.

PLANNING Het plan was om de nieuwbouw aan de hedendaagse eisen te laten voldoen. In de planning stond dat de bewoners in 2016 terug zouden kunnen keren naar de nieuwbouw, naar een voor hen vertrouwde omgeving en ook nog betaalbaar. Voordat er gesloopt werd is er een sociaal plan gemaakt met het Maanderzand, waarin de rechten ven de bewoners uit de gesloopte flat werden vastgelegd.

WONINGEN De gemeente Ede heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van 38 appartementen met PG-zorg op het perceel Louise Henriëttelaan 17 in Ede. In de praktijk betekent dat dat er 38 aanleunwoningen zullen komen (zelfstandige woningen met beperkte zorgvoorziening). Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een zorginstelling met een verpleeg- en verzorgingshuis, intramurale woningen en aanleunwoningen. Onder zorginstelling wordt verstaan 'een instelling of complex ten behoeve van wonen in combinatie met een zorgfunctie met bijbehorende maatschappelijke voorzieningen dan wel zelfstandige wooneenheden met een bijhorende zorgfunctie'.

Ondanks hun gemiddelde leeftijd van 80 jaar willen de bewoners nog steeds graag terug naar hun vertrouwde omgeving vlakbij de zorginstelling Maanderzand. Het jaar 2016 werd niet gehaald door problemen met de financiering, in 2017 was het plan nieuwbouw rond. Normaal gesproken zouden de bewoners in 2018, twee jaar later als gepland, terug kunnen keren.

BEZWAAR Tegen het nieuwe plan heeft een aantal bewoners van de Irenelaan bezwaar gemaakt. Zij vinden dat er in het nieuwbouwplan te weinig parkeerplaatsen worden gecreëerd. Ook vinden zij dat er geen toekomst meer is voor aanleunwoningen. Verder is men ontevreden over de grootte van de balkons, waardoor de angst voor extra inkijk bestaat.

OVERCAPACITEIT De bezwaarmakers vinden dat er geen behoefte is aan een uitbreiding van het aantal woningen met een zorgvraag. ,,Er is al sprake van overcapaciteit in Ede. In Ede vindt al op grote schaal verhuur plaats van deze woningen aan één- en tweeverdieners. Dit gebeurt al bij de aanleunwoningen van het Reemsterzand aan de Louise Henriëttelaan." De bewoners uit de wisselwoningen vrezen nu dat als de bezwaren worden afgewezen, dat de bewoners van de Irenelaan naar Raad van State gaan. Dat zou weer een fikse vertraging betekenen.