• De Klinkenberg in Ede.

    Robin Hazeleger

Geen opvanglocaties voor asielzoekers in Ede (video)

EDE Er komen geen asielzoekerscentra in Ede en Lunteren. Dit maakte het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) maandag bekend.

Freek Wolff

De azc's zijn niet meer nodig door de afgenomen toestroom van vluchtelingen naar Nederland, terwijl de gemeenteraad in april dit jaar groen licht gaf aan dit plan. Het blijkt dat er nu elders in het land voldoende goede opvanglocaties beschikbaar zijn.

De eigenaren en de omwonenden van de drie beoogde azc-locaties De Klinkenberg, De Braamhorst en De Goudsberg zijn hierover geïnformeerd. Het plan was om op deze plekken respectievelijk 400, 300 en 200 asielzoekers onderdak te geven.

,,We realiseren ons dat dit proces veel heeft losgemaakt in onze samenleving, maar ik ben er blij om dat het debat steeds fatsoenlijk is verlopen", reageert wethouder Marije Eleveld. ,,We zijn blij dat het COA ons nu duidelijkheid geeft. Ik ben er trots op dat de gemeente Ede steeds haar verantwoordelijkheid heeft genomen, maar nu hebben we te maken met een nieuwe realiteit en dan moet je de plannen aanpassen."

Het COA verwacht met de huidige opvang in ieder geval tot eind 2017 voldoende capaciteit te hebben. De ontwikkeling van de asielinstroom blijft echter onzeker. De gemeente Ede heeft - naar eigen zeggen - altijd uitgedragen een gastvrije gemeente te zijn en te willen bijdragen aan het oplossen van vraagstukken rond de vluchtelingen. Mocht de instroom weer toenemen en er opnieuw een beroep op gemeenten worden gedaan, dan zal op dat moment worden bekeken hoe de gemeente Ede daaraan kan bijdragen.

,,Niemand kan in een glazen bol kijken om te zien wat de toekomst brengt. De wereld kan heel snel veranderen, zoals we weten", verklaart Pascal Meertens, locatiemanager van het COA. Hij zegt dat de protesten bij een deel van de lokale bevolking niet hebben meegewogen om af te zien van de Edese locaties. Het besluit kwam van de provinciale regietafel van de organisatie waar hij werkt.

Wat deze uitkomst betekent voor de eigenaren van de drie locaties is nog niet bekend. Hiervoor zal overleg plaatsvinden. ,,Ze zijn weer vrij om daarmee te doen wat ze willen'', aldus Eleveld. Meertens voegt toe dat alleen met de NCC van De Braamhorst al een huurovereenkomst was gesloten. ,,Hierover zullen we nu in gesprek gaan."

De wethouder laat weten dat er vanuit de gemeente nog geen bindende afspraken waren, dus door het afzien van het plan zullen hier geen kosten uit voort vloeien. Wel zijn er tijdens het proces kosten gemaakt. ,,Hierover zijn we in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), om die zo goed mogelijk te verdelen", aldus Eleveld.

De bijeenkomsten die met omwonenden zijn gehouden ter voorbereiding op de mogelijke komst van een azc hebben de gemeente veel informatie opgeleverd, onder meer over veiligheidsvraagstukken. De gemeente gaat bekijken wat er met deze suggesties kan worden gedaan.

Het gemeentebestuur en het COA hebben waardering voor de bijdrage van de Edese gemeenschap. ,,In goed overleg is gesproken over wat nodig is voor de leefbaarheid en veiligheid van omwonenden én vluchtelingen.'' De noodopvang met vluchtelingen in de Mauritskazerne wordt overigens aan het eind van 2016 gesloten.

Lees meer over de ontwikkelingen rond deze kwestie in het dossier Vluchtelingen.

Bron video: Ede TV (YouTube)

Label:

Vluchtelingen