Gebouwen Maurits Zuid beschikbaar voor noodopvang vluchtelingen

EDE De gemeente Ede heeft vanaf maandag 28 september 2015 ruimte beschikbaar voor de noodopvang van vluchtelingen. Het gaat om twee gebouwen op het voormalige kazerneterrein Maurits Zuid in Ede, waar plek is voor minimaal 130 vluchtelingen. Deze panden zijn in principe beschikbaar tot 31 december 2015.

Het college van b. en w. ontving vorige week donderdag van het kabinet een oproep om met spoed noodopvang (maximaal 72 uur) ter beschikking te stellen voor de opvang van vluchtelingen.

In eerste instantie heeft het college gekeken naar mogelijkheden als sporthallen. Hoewel SportService Ede hieraan medewerking wil verlenen, blijkt dat nu geen optie waar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gebruik van wil maken.

Uit nader onderzoek is gebleken dat de best beschikbare locatie bestaat uit twee gebouwen op de voormalige kazerne Maurits Zuid. Het betreft de gebouwen 85 en 86. Hierin bevinden zich 70 kamers, de meeste met twee bedden. Het plaatsen van meerdere bedden is mogelijk.

Tot voor kort werden de twee gebouwen gebruikt voor de huisvesting van buitenlandse studenten van de Wageningen Universiteit. Op dit moment bevinden zich nog enkele studenten in één van deze gebouwen. Voor deze studenten voorziet de Universiteit in vervangende huisvesting.

Er is contact met het COA over deze locatie, die zal bepalen of ze gebruik maakt van de opvanglocatie. Deze week worden de gebouwen verder geschikt gemaakt voor opvang van vluchtelingen.

Omwonenden krijgen snel meer informatie huis-aan-huis toegezonden. Een informatiebijeenkomst is in voorbereiding.

Kijk voor informatie op www.ede.nl/vluchtelingen.

Label:

Vluchtelingen