FoodValley verdiept zich in bestrijding jeugdwerkloosheid

EDE - Nederland telt 122.000 jongeren op zoek naar werk. Ook in de regio FoodValley staan jongeren aan de kant. Tijdens de regionale ontbijtbijeenkomst op 17 september in Barneveld zal stil worden gestaan bij de problematiek van jeugdwerkloosheid. Samen met Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid zal er gesproken worden over wat de ondernemers in de regio kunnen doen om de kansen voor jongeren op werk te vergroten. Deze ontbijtbijeenkomst, -waarin Bram Faber van Schuiteman Accountants en Adviseurs ook de fiscale maatregelen uit de miljoenennota zal toelichten- wordt jaarlijks georganiseerd op de dag na Prinsjesdag door Schuiteman Accountants & Adviseurs, Rabobank Barneveld-Voorthuizen, gemeente Barneveld, VNO-NCW Valleiregio en MKB Nederland-Midden.Werkgevers spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Zij kunnen jongeren de kans bieden op werk, leerbanen aanbieden aan scholieren en hen zo opleiden tot vakpersoneel en hen de mogelijkheid geven om een toekomst op te bouwen.De vraag naar werk wordt vooral bepaald door economische groei. Toch kunnen werkgevers meer, zo kunnen zij vacatures speciaal voor jongeren opstellen en zorgen voor opstartbanen, voldoende stages en leerbanen. Ook bedrijfsbezoeken, praktijklessen en het trainen van werknemersvaardigheden helpen jongeren aan een sterke start op de arbeidsmarkt.Van 18 tot en met 25 september organiseert SterkTeam een WerkWeek. Er zijn dan in het hele land activiteiten om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te versterken. Gemeenten, bedrijven, UWV, scholen, uitzendbureaus, lokale en regionale initiatiefnemers en jongerenorganisaties trekken in deze week samen op om de kansen van jongeren op werk duurzaam te verbeteren.De ontbijtbijeenkomst is voor de FoodValley de opmaat naar deze landelijke WerkWeek. Doelstelling van de bijeenkomst in de regio FoodValley is om in 1 dag 50 baanopeningen voor jongeren te creëren. Deze actie '50 baanopeningen in 1 dag' wordt uitgevoerd door het regionaal accountteam van de FoodValley gemeenten, UWV, Permar, IW4, Randstad Uitzendbureau, bedrijvenkringen, MKB Nederland-Midden en VNO-NCW Valleiregio. Met elkaar zetten partijen zich in om zoveel mogelijk werkgevers in de regio te benaderen met het verzoek baanopeningen, stage- of afstudeerplaatsen of leer-werkbanen voor jongeren open te stellen. Doelstelling is om 50 baanopeningen te vinden bij ondernemers uit de regio; ondernemers uit de regio worden uitgedaagd om mee te doen.De actie zal tijdens de ontbijtbijeenkomst in het Schaffelaartheater in Barneveld door wethouder Van den Hengel worden geïntroduceerd. Aansluitend zullen Mirjam Sterk en wethouders uit de regio de actie starten door een aantal ondernemers telefonisch te benaderen.