'Is er in Ede plaats voor vluchtelingen?'

EDE Staatssecretaris Klaas Dijkhoff deed vorig week een oproep aan gemeenten om locaties ter beschikking te stellen voor de opvang van vluchtelingen.

Feike Klomp

De reden is duidelijk: de asielinstroom groeit door brandhaarden in Syrië en Irak zo snel dat extra opvang nodig is. Nederland moet mee gaan werken aan de spreiding van vluchtelingen over Europa. Dijkhoff doet een oproep aan 'stoere burgemeesters, wethouders en raadsleden' om extra opvanglocaties ter beschikking te stellen. Onconventionele huisvesting schuwt hij daarbij niet, zo liet hij in een interview in de Volkskrant weten. De gemeente Ede is zich bewust van de actuele veranderende situatie.

Fractievoorzitter GroenLinks/PE Ellen Out: ,,Dit onderwerp heeft uiteraard onze aandacht en zorg. Reden waarom wij eind vorig jaar mede-indiener zijn geweest van de motie 'Opvang Asielzoekers', die ook is aangenomen door de raad."

Hierin wordt het college verzocht: de kosten te onderzoeken van het voor de opvang van asielzoekers geschikt maken van verblijfsgebouwen op de voormalige kazerneterreinen, te onderzoeken of er elders binnen Ede gemeentelijk vastgoed beschikbaar is, dat met inzet van acceptabele financiële middelen geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van asielzoekers. ,,Sinds die tijd houden we nauw contact, met onder andere de burgemeester, over dit onderwerp. Met de inmiddels toegenomen urgentie kan men ervan verzekerd zijn dat wij dit onderwerp niet zullen laten rusten."

,,Eind 2014 ontvingen de corporaties en de Food Valley gemeenten een bijgestelde prognose van het aantal te huisvesten statushouders", aldus een woordvoerster van de gemeente Ede. Een statushouder is een asielzoeker van wie het verzoek tot toelating is ingewilligd. De bijgestelde prognose betekende een verdubbeling van het aantal statushouders ten opzichte van een eerdere planning.

,,Zowel de colleges van de Food Valley gemeenten als de corporaties vinden dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning een goede kans moeten krijgen in de maatschappij, maar vinden ook dat de overige mensen die recht hebben op een sociale huurwoning voldoende gelegenheid moeten hebben om een woning te vinden. We willen voorkomen dat de ene groep de andere verdringt."

Huisvesting is slechts één van de aspecten waar Ede en omliggende gemeenten mee te maken heeft. Goede integratie vraagt om goede begeleiding en perspectief op werk. In samenwerking met ondernemers, bouwbedrijven, maatschappelijke organisaties, zoals Vluchtelingenwerk en scholen, worden nu via pilots mogelijkheden onderzocht. In september worden de verschillende raden op vlieghoogte gebracht.

Foto:

Ellen Out (GroenLinks/PE)

Label:

Vluchtelingen