• Gerhard Starke

Ede wil kleinschalige opvang vluchtelingen in dorpen

EDE/OTTERLO Na het afblazen van een asielzoekerscentrum voor 600 personen in Otterlo werkt de gemeente Ede nu aan een plan voor kleinschalige opvanglocaties, verdeeld over Ede en de dorpen. Het braakliggende recreatiepark De Lindehof in Otterlo blijft daarbij in beeld als één van de mogelijke opvangplekken.

Na massaal protest vanuit Otterlo - onder het motto '100 ok, 600 nee' - beloofde burgemeester Cees van der Knaap op 18 november tijdens een bewonersbijeenkomst (foto) dat er ,,aanzienlijk minder'' vluchtelingen naar Otterlo komen.

Burgemeester en wethouders van Ede hebben daarna het besluit ingetrokken voor een groot asielzoekerscentrum (AZC) op De Lindehof. Het college presenteert de komende week een nieuw voorstel over de opvang van vluchtelingen, ,,maar dan wel verdeeld over Ede en de dorpen''. Dat meldt de gemeente op haar website.

INSPREKEN Het nieuwe voorstel wordt naar verwachting donderdag 10 december besproken door de gemeenteraad. Inspreken bij de gemeenteraad op dit voorstel, waarover het college dinsdag 1 december een besluit neemt, is mogelijk op maandag 7 december, van 18.30 tot 19.30 uur in het gemeentehuis. Aanmelden kan via het mailadres griffie@ede.nl.

SPOEDBERAAD De Stuurgroep AZC-Otterlo's Belang heeft vrijdag op eigen verzoek een spoedberaad gehad met de burgemeester. ,,Omdat wij opnieuw het idee hadden dat we niet geïnformeerd en gehoord werden'', meldt de stuurgroep op de nieuwe website www.otterlosbelang-azc.nl

In de stuurgroep zitten tien Otterloërs, onder wie vertegenwoordigers van Otterlo's Belang, ondernemersvereniging O2 en recreatiebedrijven.

,,De burgemeester heeft ons bijgepraat over het proces wat de gemeente gaat volgen ten aanzien van het evenredig plaatsen van vluchtelingen in de hele gemeente Ede. Dinsdag 1 december worden wij als stuurgroep inhoudelijk geïnformeerd over het procesvoorstel en kunnen wij onze eerste zienswijze op dit voorstel geven'', meldt de stuurgroep.

BOVENOP ,,Het procesvoorstel zal in grote lijnen bestaan uit het onderzoeken van mogelijke opvanglocaties binnen de gemeente, hoe de inwoners worden betrokken bij de besluitvorming en in welk tijdsbestek één en ander zal plaatsvinden'', wordt daaraan toegevoegd. ,,Wij zitten er bovenop en houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen'', aldus de stuurgroep.

KAZERNETERREIN In twee gebouwen op kazerneterrein Maurits Zuid in Ede is sinds half oktober al een noodopvang voor vluchtelingen gevestigd. Hier is plek voor maximaal 370 personen. Deze opvanglocatie blijft tot juli 2016 beschikbaar.

Meer informatie op de site www.ede.nl/vluchtelingen

Label:

Vluchtelingen