Ede wil duurzaamheid verstevigen

EDE Ede wil een gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor de toekomst. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wil het Edese college duurzaamheid in Ede verstevigen. Wethouder Leon Meijer: ,,Wij hebben grote ambities en leveren graag onze bijdrage aan duurzaamheid. We zien volop kansrijke verbindingen. In de openbare ruimte. Tussen Food, duurzaamheid, welzijn en participatie."

Ede zet met Duurzaamheid in op vier krachtbronnen: Bio-energie/warmtenet, Ede Groene Fietsstad, energiebesparing bestaande bouw en Ede proeftuin voor duurzame voeding.

Leon Meijer: ,,Hier in Ede zien ondernemers, wetenschappers en studenten dagelijks nieuwe mogelijkheden voor duurzame en innovatieve samenwerking. Duurzaamheid richt zich op mens, omgeving en economie. Oftewel: people, planet, profit. We zetten ons in Ede in voor verbeteren van het sociaal welzijn. Voor het behouden van de economische

levensvatbaarheid en we beschermen het milieu. Daar liggen onze kansen."

,,Hoe maken we Ede duurzamer? Denk en praat mee op 19 februari. We willen met u over de duurzame speerpunten in gesprek. Wat vindt u van de speerpunten? Welke zijn er nog meer? Hoe kunnen we Ede duurzamer maken? En wat zou uw bijdrage kunnen zijn aan een duurzamer Ede? Daarom nodigt het gemeentebestuur u uit voor de bijeenkomst 'Naar een duurzaam Ede!' op donderdag 19 februari.

AANMELDEN ,,Wilt u meedenken en meepraten over hoe we Ede duurzamer kunnen maken? Meldt u dan voor 10 februari aan voor de bijeenkomst via www.ede.nl/bijeenkomstduurzaamheid.

PROGRAMMA Na de opening door wethouder Leon Meijer betreedt Reinier van de Berg het podium. De specialist rond duurzaamheid en weerman van RTL4 spreekt over

'Naar een duurzaam Ede. Een blik op de toekomst'.

Hierna kunnen belangstellenden deelnemen aan twee interactieve sessies. De sessies belichten duurzaamheid in het kader van onder andere wonen, energie, afval en

lifestyle. Deelnemers kunnen tijdens de bijeenkomst aangeven naar welke interactieve sessies hun voorkeur uitgaat.

De resultaten van deze bijeenkomst neemt het college mee in een uitvoeringsprogramma Duurzaam Ede, waar de gemeenteraad vervolgens over besluit.

Foto:

Wethouder Leon Meijer