• Robin Hazeleger

Ede wil in 2016 kleinere AZC's voor 600 vluchtelingen

EDE/OTTERLO De gemeente Ede wil minimaal zeshonderd vluchtelingen opvangen in kleinschalige asielzoekerscentra, verdeeld over Ede en de omliggende dorpen.

Het braakliggende recreatiepark De Lindehof in Otterlo, waar Ede in eerste instantie een AZC voor 600 personen wilde vestigen, blijft in beeld als één van de mogelijke kleinere locaties. Ede mikt op één wat grotere hoofdvestiging met daarbij één of meer nevenvestigingen. De kleinere opvangcentra zouden dan gebruik kunnen maken van voorzieningen van de hoofdlocatie.

Dat hebben burgemeester en wethouders dinsdag besloten. Volgens het college komt er een uitgebreide zoektocht naar kleinschalige locaties. Dat moet in december leiden tot een lange lijst met potentiële terreinen en in januari tot een kortere lijst. Een extern bureau gaat vervolgens de geschiktheid onderzoeken om op deze plekken kleinschalige opvangcentra te realiseren.

Volgens de planning komt het college in april volgend jaar met voorstellen voor locaties, waarover de gemeenteraad in april of mei een besluit neemt. In mei/juni worden de terreinen dan gereed gemaakt. Als alles naar wens verloopt, kan de langdurige opvang van vluchtelingen in juni/juli 2016 starten.

Het college belooft ,,maximale transparantie'' tijdens dit proces. ,,Inwoners krijgen een belangrijke rol in het meedenken over de plekken voor opvang. En een werkgroep van raadsleden wordt hier nauw bij betrokken'', aldus burgemeester en wethouders.

Label:

Vluchtelingen