• Gerhard Starke

Ede trekt lering uit discussie AZC Otterlo

EDE/OTTERLO Burgemeester en wethouders van Ede trekken lering uit de inschattingsfout die is gemaakt bij het plan voor een asielzoekerscentrum (AZC) met 600 vluchtelingen in Otterlo.

Na massaal protest in het dorp - met als slogan '100 ok, 600 nee!' - werd dit voorstel ingetrokken. Het college wil nu opnieuw minimaal 600 asielzoekers langdurig opvangen, maar dan op kleinschaliger locaties, verdeeld over Ede en de dorpen. Ede mikt op een wat grotere hoofdvestiging en één of meer kleine centra. Als alles volgens plan verloopt, zou de opvang in de zomer van 2016 kunnen starten.

STAPPENPLAN Burgemeester en wethouders willen dit proces uitvoeren via een uitgebreid stappenplan met ,,maximale transparantie''. Aanleiding daarvoor zijn de ervaringen in Otterlo. Het college ging ervan uit dat in dit dorp voldoende draagvlak zou zijn voor een AZC met 600 vluchtelingen, hoewel ,,herhaaldelijk geprobeerd is'' dat aantal te verlagen. ,,Maar op dat moment was 600 voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de absolute ondergrens.''

NIET VOORZIEN Nadat in oktober nauwelijks weerstand bleek te zijn in Ede tegen een tijdelijke noodopvang voor 370 vluchtelingen op kazerneterrein Maurits Zuid, verwachtte het college ook weinig problemen in Otterlo. Het tegendeel bleek waar te zijn.

,,De uitingen, in en buiten de media, de grote opkomst en de toon tijdens de bewonersavond, dat hadden wij niet in deze mate voorzien'', erkennen burgemeester en wethouders in een notitie aan de gemeenteraad. ,,Wij willen graag, met de raad, lessen trekken uit deze ervaringen.''

COMMUNICATIE Om die reden krijgen inwoners van de gemeent Ede, onder wie vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden, onderwijs, kerken en moskeeën en ondernemers, een belangrijke rol in het meedenken over de plekken voor opvang van vluchtelingen. Verder wil het college een raadswerkgroep opvang vluchtelingen instellen. ,,De communicatie moet open, transparant en betrouwbaar zijn.''

Het college is blij met het vorige week gesloten onderhandelingsakkoord tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het rijk, wat veel meer mogelijkheden biedt voor kleinschalige opvang.

Burgemeester en wethouders bespreken het nieuwe voorstel donderdag 10 december tijdens een ,,oordeelsvormende vergadering'' met de gemeenteraad. De raad neemt donderdag 14 januari een besluit over het plan.

Label:

Vluchtelingen