Ede sluit aan bij gezamenlijk aanpak identiteitfraude

EDE - Ede gaat meedoen aan een gezamenlijke aanpak van identiteit- en documentfraude bij afdelingen Burgerzaken. Dat gebeurt in een samenwerkingsverband met 80 andere gemeenten en partners als politie Oost-Nederland, Openbaar Ministerie en de Immigratie en Naturalisatiedienst.Baliemedewerkers worden intensiever getraind op herkennen van fraude, aangifte van fraude is vereenvoudigd, politie en Openbaar Ministerie pakken en bestraffen potentiële fraudeurs sneller, kennis, technieken en bestrijdingsmethoden worden beter benut en nieuwe maatregelen worden voortaan beter op elkaar afgestemd.De aanpak van ID-fraude bij gemeenten is belangrijk. Daar wordt namelijk de basisregistratie (BRP) bijgehouden en worden paspoorten en burgerservicenummers verstrekt. De gegevens bieden toegang tot een waaier aan voorzieningen bij zo'n 600 Nederlandse instanties.Voorbeelden van gevolgen van identiteitsfraude zijn onder meer: mensenhandel/mensensmokkel, illegaal verblijf, onrechtmatig verkregen uitkeringen en subsidies. Uit een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat identiteitsfraude zorgt voor een jaarlijkse schade van ruim 400 miljoen euro. Verder heeft het ministerie vastgesteld dat deze vorm van criminaliteit groeiende is.Recentelijk hebben alle gemeenten in Oost-Nederland een concept convenant ontvangen van de regionale Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude. Binnenkort ondertekent burgemeester Cees van der Knaap van Ede dit convenant.Daarin staat hoe gemeenten met andere alle ketenpartners in Oost-Nederland (vreemdelingenpolitie, Openbaar Ministerie, Marechaussee, Immigratie en Naturalisatiedienst en Rijksdienst Wegverkeer) samen identiteitsfraude aanpakken.