• Henny Jansen

Ede presenteert lijst met 36 AZC-locaties

EDE De gemeente Ede heeft maandag 36 potentiële locaties voor een kleinschalig asielzoekerscentrum (AZC) bekendgemaakt. De lijst is samengesteld op basis van meer dan 145 ingediende suggesties van inwoners en ambtenaren. De gemeente heeft onder meer al het eigen vastgoed en grond op de lijst geplaatst. Ede wil een AZC voor minimaal zeshonderd vluchtelingen, verspreid over diverse plekken in de gemeente.

Op de zogenoemde 'longlist' met 36 locaties staan gebouwen en terreinen in Ede, Bennekom, Harskamp, Ederveen, Wekerom, Otterlo en Lunteren. Enkele voorbeelden zijn De Goudsberg in Lunteren en hotel De Paasberg in Ede. Ook het braakliggende recreatiepark De Lindehof in Otterlo, waar Ede eerder een AZC voor 600 vluchtelingen wilde vestigen, is onderdeel van de lijst.

De plekken op de 'longlist' worden de komende week verder onderzocht op onder meer bestemming en ruimtelijke ordening - welke betemming heeft de locatie en is een AZC inpasbaar?

Verder wordt gekeken naar de beschikbaarheid (per wanneer en tot wanneer?), de bereidheid van de eigenaar om mee te werken en of de plek past binnen de eisen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA kijkt naar zaken als duurzaamheid, flexibiliteit, betaalbaarheid, bereikbaarheid, afmetingen en kwaliteit.

De gemeente Ede maakt waarschijnlijk op maandag 11 januari bekend welke locaties op een 'shortlist' komen te staan. Een extern bureau gaat daarna onderzoeken wat de meest geschikte plekken zijn. Dat leidt tot een locatie-analyse, die wordt voorgelegd aan een groep belanghebbenden. Daarin krijgen vertegenwoordigers van onder meer wijk- en dorpsraden, onderwijs, kerken, maatschappelijke organisaties, ondernemers, hulpdiensten en belangencomités zitting.

Burgemeester en wethouders willen volgens plan in april een besluit nemen over AZC-locaties in de gemeente Ede. Daarop is inspraak mogelijk. Het eindoordeel ligt bij de gemeenteraad.

Een aantal ingediende gebouwen en terreinen staat niet op de lijst, omdat ze permanent in gebruik zijn. Recreatieve bedrijven die zich nog willen aanmelden kunnen een e-mail sturen naar vluchtelingen@ede.nl.

Een overzicht van de 36 potentiële locaties:

BENNEKOM

1. Voormalig dagverblijf Berighem Commandeursweg 500, Bennekom

2. Congreshal Jehovah's Getuigen, Edeseweg 147, Bennekom

3. Voormalige locatie van basisschool De Prinsenakker, locatie Berchymschool, Irenelaan 1A, Bennekom

4. Voormalig dagverblijf De Luwte, Langhoven, Bennekom

EDE

5. Voormalige locatie Het Streek/lts, Amsterdamseweg, Ede

6. Hotel De Paasberg, Arnhemseweg 20, Ede

7. Voormalige locatie De Schuilplaats, Bettekamp 99, Ede

8. Gebouw Permar, Horaplantsoen 2, Ede

9. Perceel nabij bedrijventerrein BT A12, Kade 17, Ede

10. Voormalige school en kantoren, Kerkweg 63, Ede

11. Voormalige Ford-dealer Van de Kolk Klaphekweg 30, Ede

12. Gebouw Nationale Nederlanden, Loevestein 33, Ede

13. Slijpkruikpark N224, tussen Slijpkruikweg en De Ruyterstaat, Ede

14. Hotel Flexforce Nieuwe Kazernelaan 10, gebouw 77, Ede

15. Voormalige Juliana van Stolbergschool, Proosdijerveldweg 55, Ede

16. Leegstaand kantoorpand, Rubensstraat 195, Ede

17. Perceel grond tegenover Meikade 17, Ede

18. Voormalig zorgcentrum De Klinkenberg, Van Heutszlaan, Ede

19. De Braamhorst, Zonneoordlaan 45, Ede

20. Kazerneterreinen, Ede

21. Bedrijventerrein Kievitsmeent West, Ede

EDERVEEN

22. Vakantiepark De Kajuit Lunterse Kade 6, Ederveen

HARSKAMP

23. De Stolpe, Tepelenburgweg 3, Harskamp

24. Uitbreiding bedrijventerrein Harskamp

25. Perceel grond (verspreid), Harskamp

LUNTEREN

26 .Vakantiepark Droomwens, Boslaan 123, Lunteren

27. De Wildwal, Galgenbergweg 3, Lunteren

28. De Goudsberg, Hessenweg 85, Lunteren

29. De Hul, Westzoom (tijdelijke locatie Albert Heijn) Klomperweg 87, Lunteren

30. De Morgenster, Morgenweg 4, Lunteren

31.Voormalig voetbalveld bij Zwarte Water, Zwarte Water, Lunteren

OTTERLO

32. De Rusthoeve, Damakkerweg 14, Otterlo

33. Perceel grond, Edeseweg, Otterlo

34. De Lindehof, Hoenderloseweg 6, Otterlo

WEKEROM

35. Bedrijventerrein Het Laar, Edeseweg,Wekerom

36. Perceel in Wekerom, Schoolsteeg/Koperensteeg

Label:

Vluchtelingen