• Vincent Jannink

Ede beslist over locaties azc

EDE De gemeenteraad van Ede neemt op donderdag 14 april een besluit over het locatievoorstel van het college van burgemeester en wethouders over de opvang van asielzoekers. Een veelbesproken voorstel, maar wat ging eraan vooraf? Hoe ziet het voorstel eruit? En hoe staan de verschillende politieke partijen er tegenover? EdeStad.nl zocht het uit.

Jan de Boer

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers wenst in de gemeente Ede één of meerdere asielzoekerscentra (azc's) te realiseren met een totale opvangcapaciteit van 600 tot 1.400 personen. Eind 2015 is door Ede een locatieonderzoek gestart. Daaruit kwam een 'shortlist' van zes potentiële locaties voort. Eén daarvan, het voormalige garagebedrijf Van der Kolk aan de Klaphekweg, trok zich terug. Om deze reden richtte het onderzoek zich op Permar, De Klinkenberg, De Braamhorst, De Goudsberg en De Lindehof.

Er stonden vier scenario's in het voor de gemeente Ede door Arcadis Nederland opgestelde 'locatie- en haalbaarheidsrapport Asielzoekerscentrum Ede'. Op geen enkele van de potentiële locaties kunnen op zichzelf 600 tot 1.400 asielzoekers worden gehuisvest. ,,Deze aantallen op één locatie zijn ook niet wenselijk, zeker niet voor de gemeente," staat in het rapport.

In samenspraak met de gemeente Ede en (COA) besprak Arcadis de mogelijkheid van het realiseren van 'satellieten': een hoofdlocatie met een capaciteit van tenminste 400 personen waar zich ook de meeste ondersteunende functies bevinden, gecombineerd met een tweede, kleinere locatie bestaande uit minimaal 200 capaciteitsplaatsen. Ede denkt dat een aantal van 900 personen genoeg is.

Een combinatie van locaties biedt volgens Arcadis de meeste potentie voor de huisvesting van een asielzoekerscentrum (azc) voor 600 tot 1.400 personen in de gemeente Ede. Vier scenario's worden in meer of mindere mate als kansrijk beschouwd. Alles afwegende koos Ede voor scenario 3, opvang van asielzoekers op De Klinkenberg, De Braamhorst, De Goudsberg. Het gemeentebestuur van Ede spreekt van een evenwichtig pakket, zeker omdat er meerdere locaties zijn bekeken.

Voor de COA is de Klinkenberg de beste locatie voor een hoofdlocatie. Ede wil hier 400 personen huisvesten, omdat De Klinkenberg een relatie heeft met de noodopvang op het kazerneterrein. De noodopvang 300 meter verderop wordt geruisloos opgevangen door de omgeving. Het is een oase van rust, de mensen kennen elkaar. Als de Klinkenberg open gaat is het volgens Ede afgelopen met de noodopvang.

De Braamhorst is volgens Ede ook een goede locatie. Dat wordt beschouwd als een geschikte nevenlocatie van de Klinkenberg. Ede komt uit op een getal van 300 personen. Daarmee houdt men rekening met de natuurwaarden in dat gebied. Op de Goudsberg zitten nu al veel mensen uit Polen. Het is volgens Ede een heel geschikte locatie voor asielzoekers en het is verstandig om daar 200 personen te huisvesten.

De locatie Permar is afgevallen omdat daar maar 160 personen kunnen worden gehuisvest. En dat is lager dan de minimale eis van de COA van 200 personen per locatie. De Lindehof lag te excentrisch, zo staat in het rapport van Arcadis. Otterlo is een kleine kern, het is de vraag of dat een gewenste situatie is. Zeker als er alternatieven zijn. Ook voor Ede heeft meegespeeld een rapport van een psychiater, waarin staat dat het niet verstandig is mensen te huisvesten bij een schietbaan.

POLITIEK Het ziet er naar uit dat het voorstel van het Edese college van burgemeester om 900 asielzoekers op te vangen op de Klinkenberg, de Braamhorst en de Goudsberg op een grote meerderheid van de gemeenteraad kan rekenen. In ieder geval lijken alle coalitiepartijen, CDA, PvdA, ChristenUnie, GemeenteBelangen en D66, voor.

Nog onduidelijk is of wijzigingsvoorstellen van de SGP en de VVD op een meerderheid kunnen rekenen. BurgerBelangen is als enige politieke partij überhaupt tegen de opvang van asielzoekers. De VVD vindt het belangrijk om tegemoet te komen aan de oprechte zorgen en wensen van de betrokken inwoners rond deze azc locaties.

De VVD zal met voorstellen komen die er in hoofdpunten op neer komen dat in het najaar 2021 het gebouw van de Klinkenberg wordt afgebroken. En dat op die plaats woningen worden gebouwd die passen in de wijk Ede Oost. Verder dat in De Goudsberg geen hek komt ter afscheiding van de stacaravans van de rest van het recreatiegebied. COA moet schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders toezeggen dat zij in de stacaravans uitsluitend gezinnen met vluchtelingen huisvest. Het vervoer van de kinderen van de vluchtelingen naar en van de verschillende scholen regelt het COA in samenspraak met de gemeente. Het voorstel van de VVD voor De Braamhorst is dat dit gemeentelijk gebied na 5 jaar wordt terug gegeven aan de natuur. Gisteravond (dinsdag) kwamen de fractievoorzitters nog bijeen om over het voorstel te praten.

Tijdens de vergadering van de raad op donderdag 14 april is de hele avond ingeruimd voor discussie en besluitvorming over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders over de locaties voor asielzoekers in de gemeente Ede.

De publieke tribune is alleen gereserveerd voor vertegenwoordigers van belangen- en bewonersorganisaties. Zij hebben eerder in het proces ook al meegedacht. Daarom zijn zij uitgenodigd voor deze vergadering. De oordeelvormende vergadering begint om 18.00 uur en is ook op internet en Ede TV te volgen. Om 20.00 uur begint de besluitvormende vergadering.

Op woensdag 6 april was er een inspraakbijeenkomst. In totaal hebben negenendertig inwoners/belangenorganisaties gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun bezwaren, zorgen en ideeën met de raad te delen. Daarnaast zijn er bij de gemeente Ede een kleine vierhonderd mails/brieven over vluchtelingenopvang binnengekomen en beantwoord. De komst van de azc's leeft in Ede.

DOSSIER Lees meer over vluchtelingen in Ede in ons dossier op EdeStad.nl.

Label:

Vluchtelingen