• Jan de Kluijver.

    Jan de Boer

DPE: Asielzoekers welkom in Ede

EDE De stuurgroep Vluchtelingencontact van het Diaconaal Platform Ede (DPE) heeft met een brief een schriftelijke inspraakreactie aan de raadsfracties gestuurd. De afgelopen tijd wordt in Ede nagedacht over een geschikte locatie voor een asielzoekerscentrum. Vluchtelingencontact heeft in de brief een positief geluid laten horen over de opvang van asielzoekers in Ede.

In de brief staat onder andere: ,,Asielzoekers zijn wat Vluchtelingencontact betreft welkom in Ede. Zolang hun procedure loopt willen we hen gastvrij ontvangen. Vluchtelingencontact werkt aan een plan om zo mogelijk voor elk groepje personen of elk gezin in het azc een Meet&Eat contactadres te vinden."

Tientallen gastadressen hebben de afgelopen maanden gasten van de noodopvang via Meet&Eat aan tafel gehad. ,,Vluchtelingencontact zette deze vorm van ontmoeten en eten op en het aantal belangstellende gastadressen bleek boven verwachting groot. Er staan meer dan driehonderd adressen op de lijst, die van tijd tot tijd beschikbaar zijn voor Meet&Eat", zegt Jan de Kluijver van Vluchtelingencontact. ,,De stuurgroep is bezig met een plan om een vorm van Meet&Eat ook toepasbaar te maken op het toekomstig azc. Gezien de grote belangstelling op dit moment hebben we er vertrouwen in dat ook in het azc gastvrijheid door gastadressen via Meet&Eat ingevuld kan worden."

Vluchtelingencontact van het DPE geeft aan de raadsfracties aan: ,,De groep wil naast deze vragen (van omwonenden) bewust aangeven dat er ook veel mensen zijn, die gastvrijheid vorm willen geven. Vluchtelingencontact wil dit aansturen."

Label:

Vluchtelingen