• Betogers zaterdag bij de demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum op recreatiepark De Goudsberg in Lunteren.

    Robin Hazeleger

Dorpsraad Lunteren massaal tegen komst AZC De Goudsberg

LUNTEREN Als het aan een bijna unanieme Dorpsraad Lunteren ligt komt er geen Asielzoekerscentrum (AZC) met tenminste tweehonderd bewoners op het terrein van Vakantiepark De Goudsberg. Dat was woensdagavond in het Westhoffhuis de uitkomst van de door ruim tachtig mensen bijgewoonde besloten vergadering, die uitsluitend toegankelijk was voor leden van de Dorpsraad.

Wim Mulder

Tijdens de Dorpsraad werd ook duidelijk dat de Lunteranen in meerderheid vinden, dat vluchtelingen hulp nodig hebben. Maar dat moet dan gebeuren in de vorm van kleinschalige opvang voor vijftig tot honderd asielzoekers op een locatie dichterbij of in de kern van het dorp. In dat geval zijn er voldoende vrijwilligers bereid de helpende hand toe te steken.

PEILING Voorzitter Auke Ozinga van de Dorpsraad zei in zijn openingswoord, dat de bijeenkomst bedoeld was om te peilen hoe de inwoners van Lunteren over een AZC denken. ,,We willen aan de gemeente een standpunt overbrengen dat zo breed mogelijk wordt gedragen. En dat is moeilijk. Daarom hebben we jullie uitgenodigd om jullie mening te horen. Het bestuur van de Dorpsraad inventariseert die en daarna fungeren we als doorgeefluik.'' Hij riep de aanwezigen op te proberen met nieuwe argumenten te komen. ,,We hebben er de afgelopen tijd al zoveel gehoord.''

RAAD BESLIST Zoals bekend stellen het college van burgemeester en wethouders voor in totaal negenhonderd vluchtelingen op te vangen, verdeeld over De Goudsberg, De Braamhorst aan de Zonneoordlaan en De Klinkenberg. In de zaal aanwezige gemeenteraadsleden verzekerden dat de uiteindelijke beslissing op donderdag 14 april door de gemeenteraad wordt genomen. Diverse leden van de Dorpsraad zeiden te hopen dat er dan ook geluisterd zal worden naar de mening van de bevolking en dat Ede eigen beleid zal voeren en niet op voorhand de oren zal laten hangen naar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat zet in op AZC's met minimaal tweehonderd asielzoekers. ,,Er zijn voorbeelden van gemeenten die nee hebben gezegd tegen het COA, omdat ze wel een kleinschalige opvang willen, maar tweehonderd te veel vinden,'' aldus één van de leden.

Een vertegenwoordiger van de mensen die recreëren op De Goudsberg voerde aan dat de opvang van tien tot vijftien gezinnen te doen is. ,,Dan kunnen we de vluchtelingen op een ordentelijke manier opvangen. Maar als er tweehonderd komen, zullen wij moeten integreren. Tweehonderd zijn er gewoon te veel.''

TOEZEGGING Onbegrip heerste er over het uiteindelijke voorstel van het college van burgemeester en wethouders. ,,Hoe kan het nou dat De Lindehof in Otterlo eerst als geschikt werd beoordeeld en nu niet meer op de lijst staat? Dat is toch een vreemde manier van doen,'' was één van de opmerkingen. Zoals te verwachten was, werd ook verwezen naar een in het verleden in diverse media verschenen verwijzing naar een persbericht van de gemeente Ede, waarin de toezegging stond dat er nooit meer een AZC op De Goudsberg zou komen. ,,Door nu toch met dit voorstel te komen, is er sprake van onbetrouwbaar bestuur. De bewoners van De Goudsberg worden hier onevenredig zwaar door getroffen. Bovendien is deze locatie verkeerd. We moeten de vluchtelingen in ons dorp opvangen en daar direct mee beginnen,'' betoogde Lunteraan A. Welgraven.

Aan de orde kwamen verder nog de slechte ervaringen met het vorige AZC Goudsberg, de angst voor de komst van veel alleenstaande mannelijke vluchtelingen en de noodzaak om in ieder geval hulp te bieden. De uitkomst van dit alles was dat vrijwel alle leden van de Dorpsraad toen naar hun uiteindelijke standpunt werd gevraagd, zich tegen de komst van een AZC op de Goudsberg uitspraken. En daarmee had voorzitter Ozinga de door hem gevraagde duidelijkheid.

Label:

Vluchtelingen