• Theo Beumer

'De Parklaan is nodig'

EDE Er is een nieuw bestemmingsplan voor de Parklaan gemaakt. Een eerder plan werd vernietigd door de Raad van State. Op het nieuwe bestemmingsplan zijn 28 zienswijzen ingediend. Daarop zijn enkele kleine aanpassingen gedaan. Het tracé is ten opzichte van het vorige plan niet veranderd. Het bestemmingsplan is dinsdag 15 december vastgesteld door het college. De verwachting is, dat de gemeenteraad in januari volgend jaar een besluit over het plan neemt.

,,We hebben er nooit omheen gedraaid dat wij van mening zijn dat de Parklaan nodig is. Nut en noodzaak zijn al meerdere malen aangetoond. Dus als belangengroeperingen zeggen dat de Parklaan niet nodig is, dan kunnen we het daar niet mee eens zijn. We snappen best dat niet iedereen blij is met de Parklaan'', licht wethouder Johan Weijland toe. ,,Daarentegen hebben we wel onze uiterste best gedaan om tegemoet te komen aan de wensen van mensen die in de directe omgeving wonen. Daarom sluiten we bijvoorbeeld op verzoek van de bewoners de Buurtmeesterweg niet aan op de Parklaan."

Een ander voorbeeld is dat het Pannenkoekenhuis Langenberg juist wel een directe aansluiting op de Parklaan krijgt. Ook worden er meer geluidswallen en geluidsreducerend asfalt aangelegd In Ede-Oost wordt het steeds drukker op de weg. De Parklaan is bedoeld om verkeersproblemen in de toekomst te voorkomen en om de kazerneterreinen en het Enka-terrein goed bereikbaar te maken. Hier worden in de komende tien jaar zo'n drieduizend woningen gebouwd. Als de Parklaan niet wordt aangelegd, neemt het verkeer op de Klinkenbergerweg, de Tooroplaan, de Zandlaan en de Van Balverenweg toe. Rekening wordt gehouden met een stijging tot vijftig procent. Op wegen als de Nieuwe Kazernelaan en de Eikenlaan verdubbelt het verkeer zelfs. ,,Bewoners van verschillende wegen trekken nu al regelmatig aan de bel, omdat de hoeveelheid verkeer al is toegenomen,'' aldus Weijland.

In 2014 is een eerder bestemmingsplan vernietigd door de Raad van State. Daarom moest een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Er is toen meteen een aantal onderzoeken geactualiseerd, waaronder verkeersonderzoeken. Deze zomer heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen.

Bij de plannen is gekeken naar goede fietsverbindingen. Zo is het de bedoeling het huidige tunneltje onder het station te verbreden en op te nemen in de noord-zuid fietsroute. Ook aan de oversteekmogelijkheden is gesleuteld. Wanneer de gemeenteraad in januari het bestemmingsplan vaststelt en niemand in beroep gaat, kan in 2016 begonnen worden met het aanleggen van kruispunten en het zuidelijk deel van de Parklaan. Als eerste worden de kruispunten die de Enka en Maurits Noord moeten ontsluiten aangelegd. Daar is bij omwonenden en bewoners van de nieuwe wijken een grote behoefte aan een goede ontsluiting.