• Martijn Bergman

'De Lindehof Otterlo ongeschikt als AZC door schietkamp'

OTTERLO Vakantiepark De Lindehof in Otterlo is niet geschikt voor een asielzoekerscentrum (AZC) vanwege het nabijgelegen schietterrein van Defensie in Harskamp.

Dat schrijft de Stuurgroep AZC-Otterlo's Belang in een brief aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Ede. Eerder liet de stuurgroep weten dat de opvang van honderd vluchtelingen het maximum is voor een klein dorp als Otterlo.

Na gesprekken met vertegenwoordigers van onder meer Defensie, Vluchtelingenwerk en een in AZC-locaties gespecialiseerd onderzoeksbureau stelt de stuurgroep nu dat De Lindehof ongeschikt is. Het braakliggende vakantiepark ligt aan de Hoenderloseweg, aan de rand van Otterlo.

De geraadpleegde deskundigen zijn volgens de Otterloërs unaniem van mening dat de opvang van vluchtelingen in de nabijheid van het Infanterie Schietkamp in Harskamp zeer onwenselijk is.

45 WEKEN ,,Volgens aan ons geleverde informatie door Defensie wordt het schietkamp minimaal 45 weken per jaar intensief gebruikt, zowel overdag als in de avonduren'', staat in de brief aan het gemeentebestuur.

HEUMENSOORD De stuurgroep verwijst verder naar het AZC Heumensoord bij Nijmegen. ,,Daar is een nabijgelegen schietbaan buiten gebruik gesteld, omdat het onverantwoordelijk is geacht om vluchtelingen uit voornamelijk oorlogsgebieden op te vangen naast een schietbaan. Bij Heumensoord werd alleen met handvuurwapens getraind, op het schietkamp in Harskamp gebeurt dat ook intensief met zwaar kaliber vuurwapens en antitankwapens.''

De gemeente Ede publiceerde maandag 4 januari een lijst met 36 potentiële AZC-locaties in de gemeente Ede, waaronder De Lindehof.

Label:

Vluchtelingen