• Foto: Freek Wolff/BDU

College: 'Wij nemen geen onomkeerbare besluiten over azc'

EDE Ede volgt de ontwikkelingen op het gebied van azc's nauwgezet. ,,Na de besluiten van de regietafels bepalen we de verdere koers. Tot die tijd nemen wij geen onomkeerbare besluiten," zegt het college van burgemeester en wethouders in een memo aan de gemeenteraad.

Gerard Bakker, directeur COA, werpt in de Telegraaf van 28 juli 2016, een ander licht op het nut en noodzaak van het operationaliseren van nieuwe azc's dan de gemeente Ede. De organisatie zet nu al de handrem op noodopvanglocaties en in september worden álle locaties tegen het licht gehouden en kan het aantal bedden nog drastischer ingeperkt worden. Geplande azc's worden mogelijk omgebouwd tot wooncomplexen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning.

In de Telegraaf zegt Bakker verder dat ieder leeg COA bed kost geld. ,,De publicaties van vorige week in de media en vandaag in de Telegraaf werpen een heel ander licht op de problematiek. Drie azc locaties in Ede is met al dit nieuws niet meer te verkopen aan de Edese inwoners. Het is goed dat voortschrijdend inzicht leidt tot bijstelling van beleid. De VVD Ede vindt dat het college op korte termijn duidelijkheid moet geven aan haar inwoners," zegt VVD-raadslid Alexander Vos de Wael. 

Uit de contacten blijkt volgens het college dat het COA in Ede nog steeds doende is met de onderhandelingen met de drie eigenaren van de beoogde azc-locaties. ,Dit bevestigt hetgeen wij u eerder meldden. Op dit moment is er voor het COA geen reden voor een koerswijziging betreffende de drie azc-locaties in de gemeente Ede. Het COA gaat er vanuit dat de instroom van vluchtelingen aanhoudt. Nu de instroom stabiliseert, wil het COA de kwaliteit van de opvang verbeteren. Dat betekent dat het opvangaanbod zo veel mogelijk uit reguliere azc-plekken gaat bestaan en dat het aantal noodopvangplekken kan worden beperkt. Voor azc's gelden andere kwaliteitseisen en azc's bieden vluchtelingen meer mogelijkheden voor zelfredzaamheid en integratie. Wat dit betekent voor de noodopvang in Ede is niet bekend."

De landelijke regietafel opvang vluchtelingen neemt volgens Ede begin september een definitief besluit over de verdeling van azc's in Nederland. ,,Hiermee gaat de provinciale regietafel aan het werk. Pas daarna - en als de onderhandelingen tussen COA en locatie-eigenaren slagen - komt er een bestuursovereenkomst tussen gemeente en COA over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Ede. De noodzaak tot flankerende maatregelen is hiervan afhankelijk. U kunt erop rekenen dat wij de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Na de besluiten van de regietafels bepalen we de verdere koers. Tot die tijd nemen wij geen onomkeerbare besluiten."

In augustus, september zal er door de zogenaamde regietafel worden gekeken wat de overige behoefte is, aldus CDA-fractievoorzitter Jan Pieter van de Schans. ,,Er wordt op een zorgvuldige manier gekeken naar goede opvang. Niet bouwen voor leegstand, maar tegelijkertijd wel voorbereid zijn op een extra toeloop van asielzoekers."

Label:

Vluchtelingen