• Pauw Media

COA vraagt Ede om extra noodopvang

EDE Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Ede gevraagd om meer plaatsen te regelen voor noodopvang van vluchtelingen. Nu is er al een noodopvang (tot juli 2016) voor maximaal 370 vluchtelingen op het voormalige kazernecomplex Maurits Zuid.

Volgens burgemeester Cees van der Knaap is het verzoek van het COA bedoeld om te voorkomen dat mensen geen dak meer boven hun hoofd hebben en op straat terecht komen. Dat is een gevolg van de landelijke grote toestroom aan asielzoekers, die de laatste tijd heeft plaatsgevonden.

Van der Knaap meldde de vraag van het COA donderdagavond tijdens de bespreking in de gemeenteraad van de nieuwe aanpak die het Edese college van burgemeester en wethouders heeft gekozen om draagvlak te krijgen voor de opvang van minimaal 600 vluchtelingen, verspreid over de gemeente.

Duidelijk werd al wel dat de doorstroming vanuit de noodopvang stagneert. Was het aanvankelijk de bedoeling dat de bewoners daar hooguit enkele weken zouden verblijven, nu ziet het ernaar uit, dat de vluchtelingen maanden moeten wachten, voordat ze in een regulier asielzoekerscentrum een plek kunnen krijgen.

Label:

Vluchtelingen