• Valerie Kuypers

COA: 'Geen koerswijziging azc's in Ede'

EDE Er komt geen koerswijziging betreffende de azc-locaties in de gemeente Ede. Dat laat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) donderdag aan de gemeente Ede weten.

,,In diverse media zijn vandaag berichten geplaatst over de noodzaak van geplande asielzoekerscentra (azc's) in Nederland. Naar aanleiding van deze berichtgeving is vandaag opnieuw contact geweest met het COA", zegt woordvoerde Henk Faas van de gemeente Ede. ,,Het COA heeft aangegeven geen reden te zien voor een koerswijziging betreffende azc-locaties in de gemeente Ede. Ook vandaag (donderdag) zijn nog onderhandelingen gevoerd door het COA over een van de locaties.''

Het college van burgemeester en wethouders ziet, mede door de actieve houding van het COA in Ede, geen aanleiding om het genomen besluit te heroverwegen. Faas: ,,Na het reces zal het college de raadswerkgroep vluchtelingen bij elkaar roepen om de raadswerkgroep bij te praten over de stand van zaken. Ook in onze nieuwsupdate voor bewoners zullen we aandacht besteden aan dit onderwerp.''

Label:

Vluchtelingen