Christelijke Hogeschool Ede plaatst 400 zonnepanelen

EDE De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft deze week vierhonderd zonnepanelen geplaatst op het dak van het hoofdgebouw. De zonnepanelen leveren op jaarbasis de hoeveelheid stroom op vergelijkbaar met het stroomverbruik van 25 huishoudens. Daarmee geeft de CHE concreet invulling aan de ambitie om de grootschalige verbouwing duurzaam uit te voeren.

De CHE kiest uit overtuiging voor een grote hoeveelheid zonnepanelen om bij te dragen aan een duurzaam milieu. Henk Langerak, hoofd Huisvesting & Beheer van de CHE: ,,We hebben duurzaamheid in de verbouwing heel bewust meegenomen. Het gebruik van de zonnepanelen zorgt voor een grote vermindering van de vervuilende uitstoot van co2."

Naast het gebruik van zonnepanelen is er voor gekozen om de gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen door gebruik te maken van een warmte koude opslag (WKO). Langerak: ,,De WKO zorgt ervoor dat er 85 procent minder co2 wordt uitgestoten dan voorheen. We onderzoeken of we ook op ons nieuwe gebouw zonnepanelen kunnen plaatsen. Daarmee kunnen we het nieuwe gebouw 100 procent klimaat-neutraal maken."

Op 28 oktober wordt de vernieuwde CHE officieel en feestelijk geopend.