• Burgemeester Cees van der Knaap.

    Bram van den Heuvel

Cees van der Knaap: 'AZC-besluit niet in beton gegoten'

EDE Als de inwoners van Otterlo nee blijven zeggen tegen de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) met 600 bewoners, zal het college van burgemeester en wethouders van Ede opnieuw onderhandelen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Dat zegt burgemeester Cees van der Knaap. Inzet is dan een kleinere omvang van het AZC dat gedacht is op het terrein van recreatiepark De Lindehof aan de Hoenderloseweg in het dorp. Gisteren berichtte deze krant al dat Ede zich volgens wethouder Willemien Vreugdenhil niet neerlegt bij de opstelling van het COA dat er minimaal 600 vluchtelingen in het AZC moeten komen. Je hoeft geen helderziende te zijn om nu al te concluderen dat die gesprekken met het COA en eigenaar Hans van Voorst van de Lindehof er gaan komen. Maandagavond zijn in Otterlo nog huis-aan-huis posters verspreid met de tekst '100 = OK, 600 NEE!'. In een begeleidende brief worden de inwoners opgeroepen allemaal naar de woensdag bij 's Heeren Loo te houden bewonersavond te komen. 'Voor of tegen, 100 of 300, kom allen en maak een statement naar Ede'.

Van der Knaap zegt ook die dialoog te zoeken. ,,We hebben woensdag nadrukkelijk de opdracht om te luisteren. En als de uitkomst wordt dat 600 te veel is, gaan we weer met het COA en de eigenaar om tafel. Ik wil in gesprek met de bevolking.''

Op de vraag of burgemeester en wethouders van Ede hun medewerking aan de komst van een AZC in zullen trekken als het COA niet bereid is water bij de wijn te doen, wil de burgemeester niet ingaan. ,,Die vraag is nu niet aan de orde. Het COA is er woensdag ook bij. Ze zullen dan ook horen hoe Otterlo erover denkt en of er draagvlak voor een AZC is. Ik heb trouwens nog niemand gesproken die zegt dat er helemaal geen vluchtelingen mogen komen.''

HEFTIGE REACTIES De commotie zoals die is ontstaan en dan zeker de heftigheid van de reacties hebben de burgemeester toch wel verrast. ,,Het raakt me vooral dat mensen persoonlijk aangepakt worden. Wat mezelf betreft, vind ik dat nog tot daar aan toe, maar ook Willemien Vreugdenhil en Hans van Voorst zijn het doelwit.''

Hij zegt te betreuren hoe het nieuws over de komst van een AZC naar buiten is gekomen. ,,Er is nu in Otterlo een vergadering gehouden, waar allerlei vragen naar voren kwamen. Daar was het gemeentebestuur niet bij. Dus we konden ook geen antwoorden of een toelichting geven.'' De zoektocht naar een locatie voor een asielzoekerscentrum in de gemeente Ede is volgens Van der Knaap een moeizame geweest. ,,Als gemeente konden we niks aanbieden dat geschikt was. Dat had te maken met de eisen van het COA. Toen is verder gezocht en uiteindelijk bleef De Lindehof als enige over.''

NIET BELAZERD Dat speelde dit voorjaar. Wat toen volgde was een lange periode van afwachten, want de (financiële) mogelijkheden van het COA en eigenaar Van Voorst lagen aanvankelijk ver uiteen. Toen het er naar uitzag dat De Lindehof een serieuze mogelijkheid zou worden, heeft het Edese college gesprekken gevoerd met een paar Otterloërs om hun opvattingen te peilen hoe de vestiging van een AZC op De Lindehof zou vallen. Van der Knaap: ,,Het was een dilemma wanneer we de komst van een AZC naar buiten moesten brengen. We hebben er bewust voor gekozen dat te doen toen het concreet was. Woensdagavond wil ik de mensen graag uitleg geven. Ze mogen horen waar we mee bezig zijn geweest. Ik weet zo gauw geen mooier woord, maar we hebben Otterlo niet belazerd.''

Gesprekken zijn er onder meer ook gevoerd met recreatieondernemers uit het dorp, met Otterlo's Belang en met ondernemersvereniging O2. De burgemeester zegt er begrip voor te hebben, dat er bij hen grote zorgen leven. ,,De mensen uit de toeristensector lopen echt tegen de komst van een AZC aan te hikken. Sommigen waren tot tranen toe bewogen. Toen heb ik gezegd, dat we aan de slag gaan.'' Ook was er een gesprek met de in Otterlo in het leven geroepen kerngroep op de donderdagavond, voordat het nieuws officieel bekend werd gemaakt.

ALLEEN OTTERLOËRS Er is woensdagavond in de zaal van De Schuilplaats in Ede plaats voor belangstellenden. Dat zullen uitsluitend Otterloërs zijn. Mensen van buitenaf zijn niet welkom. De politie zal bij de ingang van het terrein streng controleren. Van der Knaap: ,,Het is mijn diepgewortelde wens, dat we woensdag naar elkaar luisteren en op een normale en waardige manier met elkaar discussiëren. Dit college neemt de Otterlose bevolking serieus. We voelen ons verantwoordelijk voor iedereen. Het zijn allemaal Edenaren.''

Label:

Vluchtelingen