• Vincent Jannink

Bijeenkomst over vluchtelingencrisis in De Kolk

EDE In de media is volop aandacht voor de vluchtelingencrisis. Overal in het land ontstaan burgerinitiatieven om te helpen en worden noodvoorzieningen ingericht om tegemoet te komen aan de instroom. Ook de gemeente Ede is van plan om opvang te bieden aan ongeveer zeshonderd vluchtelingen.

Dat roept veel vragen op. Wie zijn vluchtelingen nou eigenlijk en waarom vluchten ze? Hoe werkt het asielbeleid in Nederland? Wat klopt er van de verhalen die de ronde doen en wat niet? Moeten we ons zorgen maken als er in Ede een noodopvang komt of hoeft dat eigenlijk helemaal niet?

Om een antwoord te vinden op deze vragen, wordt donderdagavond 1 oktober een info-bijeenkomst gehouden in buurtcentrum De Kolk in Ede. Het eerste gedeelte van de bijeenkomst gaat over vluchtelingen en asielbeleid in het algemeen. In het tweede gedeelte kijken we naar mogelijkheden om praktische hulp te bieden. In de pauze is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

Spreker op deze bijeenkomst is mevrouw D. Samshuijzen. Zij deed in de afgelopen jaren onderzoek naar de situatie van vluchtelingen in Nederland en bood ook praktische hulp, middels opvang, begeleiding en juridische ondersteuning.

Donderdag 1 oktober: inloop 19.00-19:30 uur. Start van de bijeenkomst om 19.30 uur.

Grote zaal

Buurtcentrum de Kolk

Schaapsweg 7a,

6713 BA Ede

Label:

Vluchtelingen