• Robin Hazeleger

Azc Ede opent deuren voor omwonenden

EDE Het asielzoekerscentrum aan de Nieuwe Kazernelaan in Ede houdt zaterdag 24 september van 12.00 tot 16.00 uur een open dag. Ook azc's in andere delen van het land openen hun deuren.

,,Zo'n honderd asielzoekerscentra in het land openen hun deuren om belangstellenden een indruk te geven van het wonen en werken op een azc", meldt communicatieadviseur Jeanette Scholten. De landelijke Open azc dag is een initiatief van het COA en VluchtelingenWerk Nederland. ,,Omwonenden en andere belangstellenden worden uitgenodigd om kennis te maken met de bewoners. Ontmoeting staat centraal. Er zijn rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Daarnaast vertellen organisaties die werkzaam zijn op een azc meer over hun werkzaamheden in de asielprocedure; het opvangen en begeleiden van (ex)-asielzoekers. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)."

Het azc in Ede heeft een opvangcapaciteit voor 370 vluchtelingen.

Label:

Vluchtelingen