Auto elektrisch laden wordt iets voordeliger in Ede

EDE Door de Gelderse projectgroep openbaar laden is een addendum op de overeenkomst met Cofely opgesteld. Hierin wordt een nieuwe tariefstructuur voor de laaddienstprijs die eindgebruikers van de laadpalen betalen vastgelegd, met als doel het elektrisch rijden verder te stimuleren en de laadpalen optimaal te gebruiken. Door het invoeren van een starttarief wordt langer opladen iets voordeliger.

Jan de Boer

Om tegemoet te komen aan de vraag naar meer openbare laadinfrastructuur is het college van b. en w .1 juli 2014 een overeenkomst aangegaan met de firma Cofely. Intussen zijn onder de vlag van deze overeenkomst 7 laadpalen voor elektrische auto's gerealiseerd en zijn nog 5 aanvragen in behandeling.

De nieuwe tarifering zal bestaan uit een starttarief van 0,50 euro en een kWh-tarief van 0,28 euro in plaats van het huidige kWh-tarief van 0,35 euro. Door het invoeren van een starttarief wordt langer opladen goedkoper. Hiermee worden volledig elektrische auto's bevoordeeld boven de hybride auto's (die in de praktijk veel minder milieuvriendelijk blijken te zijn).

Hoe groter de accucapaciteit, des te goedkoper geladen kan worden. Het starttarief stimuleert dus lang laden en veel schone kilometers. Het invoeren van een starttarief sluit aan op de prijsstelling van de laadpalen die in de periode voor 2014 zijn geplaatst door Stichting E-laad. Dit geeft meer duidelijkheid voor de gebruiker. De nieuwe tariefstelling wordt gemiddeld voor alle elektrische rijders iets voordeliger (analyse op basis van het huidige gebruik).

Ede heeft vanuit de regionale NSL-subsidie budget voor in totaal 23 laadpalen. Ook is budget beschikbaar vanuit het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Toch kan het gebeuren dat er meer aanvragen binnenkomen dan dat er budget voorhanden is. In het addendum wordt nu expliciet geregeld dat de gemeente aanvragen on-hold kan zetten als geen financiën meer voorhanden zijn om bij te dragen aan verlaging van de laaddienstprijs.