• Foto Janus Visser/BDU

Andere locatie voor bewonersavond over AZC in Otterlo

EDE De bewonersbijeenkomst op woensdag 18 november 2015 over de plannen voor een asielzoekerscentrum in Otterlo is verplaatst. De bijeenkomst is nu in De Schuilplaats aan de Otterloseweg 18a in Ede. Inloop vanaf 19.00 uur; start bijeenkomst om 19.30 uur. Inwoners van Otterlo krijgen morgen een brief met alle informatie.

Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomst is in goed overleg met de leden van de Kerngroep Otterlo besloten deze te verplaatsen naar de Schuilplaats in Ede. In De Schuilplaats is aanzienlijk meer ruimte beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk om veel meer mensen een plek te bieden.

De locatie is voor inwoners van Otterlo verder weg. Om die reden biedt de gemeente Ede pendelbussen aan voor wie geen geschikt vervoer heeft. De eerste pendelbus rijdt om 18.00 uur; de laatste om 19.15 uur. De bussen vertrekken ieder kwartier. Het vertrekpunt is bij de Ericaschool aan de Kerklaan in Otterlo.

De bijeenkomst is bestemd voor inwoners van Otterlo. Zij kunnen gevraagd worden zich te legitimeren. De uitnodigingsbrief van 16 november 2015 van de gemeente Ede geldt als toegangsbewijs.

Op de website www.ede.nl/vluchtelingen staat uitgebreide informatie en antwoorden op veelgestelde vragen.

Foto:

De Schuilplaats.

Label:

Vluchtelingen