• Een druk bezochte bijeenkomst vorig jaar november in de Schuilplaats in Ede over een azc in Otterlo

    Robin Hazeleger
  • Gerhard Starke
  • Gerhard Starke
  • Robin Hazeleger
  • Gerhard Starke
  • Gerhard Starke
  • Robin Hazeleger
  • Robin Hazeleger

'Aanzienlijk minder asielzoekers naar Otterlo'

OTTERLO Het dorp Otterlo krijgt een opvanglocatie voor ,,aanzienlijk minder'' vluchtelingen dan de 600 waarmee burgemeester en wethouders van Ede eerder akkoord zijn gegaan.

Die keiharde toezegging deed burgemeester Cees van der Knaap woensdag tijdens een informatieavond over het plan voor een asielzoekerscentrum (AZC) op het braakliggende recreatiepark De Lindehof. De bijeenkomst in de kerkzaal van evangeliegemeente De Schuilplaats in Ede werd bezocht door ruim 1200 Otterloërs.

,,Het is mij de afgelopen dagen heel duidelijk geworden dat er geen draagvlak is in Otterlo voor een AZC met 600 bewoners'', sprak Van der Knaap. ,,Daarom ga ik in discussie met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de eigenaar van De Lindehof over opvang van aanzienlijk minder vluchtelingen. Als zij volharden in het aantal van 600, komt er geen opvang in Otterlo.''

De burgemeester benadrukte dat de eindbeslissing bij de gemeenteraad ligt. ,,Maar ik kan me niet voorstellen dat het college en de raad een andere mening zijn toegedaan dan ik.''

Van der Knaap wilde geen garantie geven over het door veel Otterloërs gewenste aantal van 100 vluchtelingen. ,,Ik wil terugkomen met een voorstel dat voor Otterlo geen probleem is, maar een uitdaging. Een voorstel waar wél draagvlak voor is.''

De Edese gemeenteraad zou 3 december een ,,oordeelvormende vergadering'' houden over het AZC in Otterlo en op 10 december een besluit nemen. ,,Ik ga het college voorstellen om de besluitvorming op te schorten en een nieuwe beslissing te nemen, we hebben meer tijd nodig'', aldus de burgemeester.

Op een vraag vanuit de zaal zei unitmanager Pascal Meertens van het COA dat er wel overeenstemming is met de eigenaar van De Lindehof, maar nog geen definitieve overeenkomst. ,,Daar is toestemming van de gemeenteraad voor nodig.''

De bewonersavond verliep rustig, ondanks het massale protest in Otterlo tegen een AZC met 600 bewoners. Het dorp met ongeveer 2400 inwoners voelt zich 'overvallen' door de gemeente Ede en vreest negatieve gevolgen voor onder meer veiligheid en toerisme en recreatie. Uit voorzorg was in en rond het gebouw van De Schuilplaats veel politie aanwezig en stond in de nabije omgeving zelfs een ME-bus paraat.

Label:

Vluchtelingen