• Foto: Freek Wolff/BDU

Aanpak knelpunt Galvanistraat later

EDE De ontsluiting van bedrijventerrein Ede-West (Frankeneng, Heestereng en De Vallei) is voor het college al jaren een belangrijk aandachtspunt. Dat antwoordt het college op vragen van Peter de Pater (GemeenteBelangen, foto). Voordat er wat aan de Galvanistraat wordt gedaan moeten de consequenties van de openstelling van de autotunnel Hakselseweg duidelijk zijn.

Het Edes Bedrijfs Contact (EBC) wil dat er nu snel wat wordt gedaan aan de dagelijkse files op de bedrijventerreinen in Ede. ,,Het grootste knelpunt is de Galvanistraat, waar verkeer richting de snelweg A12 's middags regelmatig tot 20 minuten vast staat. Ook aan de andere kant van de Galvanistraat, richting de aansluiting met de A30, loopt het verkeer regelmatig vast", aldus De Pater.

In het begin van de jaren 2000 is hierover volgens Ede meermaals gesproken met het EBC. ,,Dit heeft geresulteerd in een reconstructie van het kruispunt Galvanistraat/Frankeneng en een reconstructie van het kruispunt Galvanistraat/Keesomstraat waarbij bij de verkeerslichten meer groentijd voor de ontsluiting richting de A12 wordt gegeven rekeninghoudend met ochtend- en avondspits."

De intentie van deze maatregelen was het garanderen van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen op de middellange termijn, daarbij rekening houdende dat deze maatregelen op langere termijn onvoldoende garantie bieden. ,,Besproken is dat, nadat de verkeerssituatie van de autotunnel bij de Hakselseweg duidelijk zou zijn wat voor effecten dit op de verkeersintensiteiten zou hebben, er opnieuw onderzoek gedaan wordt met als doel een robuuste oplossing te bieden voor de bereikbaarheid van bedrijventerrein Ede-West."

Uit een eerder onderzoek bleken verbeteringen volgens Ede haalbaar. ,,Momenteel wordt een nieuw onderzoek voorbereid. Dit nieuwe onderzoek maakt gebruik van het nieuwe verkeersmodel en is gebaseerd op de nu bekende toekomstige verkeerssituatie over de tweerichtingen in de tunnel Hakselseweg."