• Freek Wolff

´Oude toezegging azc Goudsberg niet geldig´

LUNTEREN De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (azc) op het terrein van recreatiepark De Goudsberg blijft de gemoederen bezighouden. Zelden of nooit zal de belangstelling voor een vergadering van de Dorpsraad Lunteren zo groot zijn geweest als maandagavond in het Westhoffhuis. Meer dan 200 mensen hadden de moeite genomen naar de bijeenkomst te komen, waarop projectleider azc van de gemeente Ede Arjen Droog tekst en uitleg gaf en vragen uit de zaal beantwoordde. Zowel de tegenstanders als de voorstanders van de opvang van vluchtelingen waren vertegenwoordigd. Duidelijk werd dat een oude toezegging van oud-wethouder Rob Spiegelenberg niet geldig is.

Wim Mulder

Op een paar emotionele momenten na, verliep de avond rustig. Voorzitter Auke Ozinga van de Dorpsraad concludeerde dan ook met enige trots, dat de vergadering op een nette manier was verlopen. Hij sprak de hoop uit, dat alles op een 'nette Lunterse manier zal worden opgelost'.

VEILIGHEID Het belangrijkste thema was `veiligheid', maar ook de waardedaling van onroerend goed, het aantal vluchtelingen en het al dan niet al bekokstoofd zijn van de komst van een azc kwamen aan bod. Diverse sprekers vroegen zich af of de gemeente Ede niet veel meer een eigen koers moet varen in plaats van op voorhand in te stemmen met en te voldoen aan de eisen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Alleen voor kleinschalige opvang zou draagvlak zijn, omdat het dorp dat nog aan zou kunnen. Onder meer de kerken zouden dan hulp bieden.

Projectleider Droog schetste in het kort de voorgeschiedenis en het proces, dat op 14 april moet leiden tot een beslissing door de gemeenteraad waar in de gemeente Ede een AZC komt en hoeveel vluchtelingen er op de verschillende locaties komen. De gemeenteraad nam in januari al het standpunt in, dat er tussen de 600 en 1400 vluchtelingen welkom zijn, verspreid over de gemeente. De Goudsberg is met nog vier andere locaties, waaronder De Lindehof in Otterlo, in beeld. Op dit moment doet Bureau Arcadis onderzoek naar de geschiktheid.

Het gemeentebestuur van Ede zet erop in, dat er een hoofdvestiging komt en één of meer nevenvestigingen. Het COA hanteert daarbij als uitgangspunt, dat in de hoofdvestiging tenminste 400 vluchtelingen een plek moeten krijgen en in de nevenvesting(en) minimaal 200. Als er een azc op de Goudsberg komt, is dat gedacht op het gedeelte van het terrein bij de Muur van Mussert, waar nu de chalets staan, waarin vooral Polen wonen. Die moeten vertrekken. Hun werknemers moeten op zoek naar andere huisvestingsmogelijkheden. Daarbij speelt dat het huidige huurcontract afloopt.

TOEZEGGING ,,Vaststaat dat er vluchtelingen komen. De vraag is nu alleen waar. Arcadis onderzoekt nu de mogelijkheden. We wisten al dat De Lindehof technisch geschikt is´´, aldus Droog. Hij ging direct in op de mogelijke toezegging van oud-wethouder Rob Spiegelenberg, dat er nooit meer een AZC op De Goudsberg zou komen, nadat het vorige zijn deuren had gesloten.

De projectleider: ,,Wij wisten dat niet. Daarom hebben we bijvoorbeeld alle collegestukken uit die periode nagezocht, maar we hebben niets kunnen vinden. Een wethouder mag geen toezegging doen, zonder dat er een collegebesluit op volgt. Dat is er niet en dus is er ook geen toezegging. Spiegelenberg dacht wel, dat hij die uitspraak gedaan zou kunnen hebben. Hij wist alleen ook niet meer waar. Of dat nou was in een vergadering of in een interview.''

Tijdens de discussie passeerden veel zaken de revue, waarbij Droog zijn gehoor keer op keer voorhield, dat er nog niets geregeld is. ,,Er is nog geen enkele stiekeme deal gesloten met welke eigenaar dan ook.'' Op vragen over hoe de veiligheid gegarandeerd kan worden, legde hij uit dat dit een zaak van het COA en de politie is. Het COA is verantwoordelijk voor de screening. Erg belangrijk noemde hij dat er structureel overlegd wordt tussen onder meer de bewoners, het COA, de gemeente en de politie. ,,Als er dan signalen komen, kunnen we daar direct iets aan doen.''

Onbegrip was er in de zaal voor het feit, dat de gemeente Ede permanente bewoning van recreatiewoningen aanpakt en met dwangsommen werkt, terwijl vluchtelingen vijf jaar mogen blijven. Ook voerden sommigen aan, dat onroerend goed onverkoopbaar wordt. Zij wilden weten of de gemeente in die situatie financieel over de brug komt.

PLICHT Voorstanders van opvang brachten naar voren, dat ook Lunteren de plicht heeft om mensen in nood te helpen. ,,Het wordt tijd dat de voorstanders zich gaan organiseren om hun geluid te kunnen laten horen.'' De tegenstanders van een azc zullen dat laatste in ieder geval wel doen, want er werd al aangekondigd dat er op zaterdag 26 maart een grote demonstratie komt tegen de vestiging van een azc in Lunteren.

Label:

Vluchtelingen