Verkiezingen lezersnieuws

Fietsersbond debatteert met de politiek

Op dinsdag 6 maart, 19.45 uur, organiseert de Fietsersbond in het kader van de komende verkiezingen een debatavond met vertegenwoordigers van de politieke partijen die meedingen naar een zetel in de gemeenteraad van Ede. Het debat wordt gehouden in de rode zaal van Cultura.

Partijengepolst.nl: De Stelling van de dag - Verlengde Maanderweg

Inleiding:

Verlengde Maanderweg:

Er ligt een plan om van de Verlengde Maanderweg een 'auto te gast' weg te maken.

De geijkte doorvoer weg vanuit Ede Centrum naar het industrieterrein wordt daarmee fietsvriendelijk gemaakt.

Partijengepolst.nl: De Stelling van de dag - Sociale Veiligheid

Inleiding:

Sociale veiligheid.

Soms probeert men ons te doen geloven dat de criminaliteit op zijn retour is.

Toch geloven veel inwoners dat niet, ze beleven de werkelijkheid eenvoudigweg anders.

Gezond sportklimaat in Ede?

De borden staan alweer langs de weg en de diverse politieke partijen staan te trappelen om zich bij u op te dringen als dé partij die het in Ede moet doen.

Partijengepolst.nl: De Stelling van de dag - Snelfietsroute

Inleiding:

Snelfietsroute:

Er zijn plannen om een 'Snelfiets route' aan te leggen tussen Ede en Wageningen.

Het nu voorliggende plan splijt het dorp Bennekom letterlijk in tweeën.

Partijengepolst.nl: De Stelling van de dag

Inleiding:

Criminaliteit:

De laatste tijd worden we in de pers regelmatig geconfronteerd met de drugsproblemen in Zuid Nederland.

Stelling Lelystad Airport - Democratische Kiezers Ede

De stilte is een heel groot goed. Als inwoners van Ede en de buitendorpen beseffen wij nauwelijks hoe geweldig fijn en duurzaam 'de stilte' is. Soms oefent de luchtmobiele brigade en dan hoor je overduidelijk de zware helicopters overkomen.

Partijengepolst.nl: De Stelling van de dag

Inleiding:

Lelystad Airport

Weer lezen we over de gevolgen voor de opening van het vliegveld Lelystad.

Partijengepolst.nl: De Stelling van de dag

Inleiding:

Ede-Centrum:

Partijengepolst.nl: De Stelling van de dag

Inleiding:

Geld teveel in Ede?

Deze week kunnen we in de pers lezen dat het College van B&W in Ede bereid is om 75.000.000,- euro uit te geven voor een nieuw station in Ede.

Pagina's