VluchtelingenWerk Ede zoekt vrijwilligers

04-01-2016, 11:10 | Lezersnieuws | I. Gijsbers

Net als in iedere gemeente in Nederland wonen in Ede ook vluchtelingen. Mensen, die om diverse redenen familie, vrienden en bezit moesten achterlaten. Na een periode van onzekerheid hebben zij een verblijfsvergunning gekregen en mogen ze zich in een stad of dorp vestigen. Hierbij hebben ze hulp en begeleiding nodig.

VluchtelingenWerk is op zoek naar vrijwilligers die de vluchtelingen in de eerste periode (ca. 8 maanden) wil begeleiden. Het gaat om de eerste opvang in de gemeente, het regelen van allerlei praktische zaken en het wegwijs maken in een voor hen onbekende gemeente. Het betreft bijvoorbeeld het zoeken van een huisarts, basisschool, het helpen bij de aanvraag van huurtoeslag, het leren kennen van de buurt en het helpen bij het afsluiten van een zorgverzekering. Nieuwe cliënten krijgen een vast contactpersoon, die hen in de eerste periode begeleidt. De tijdsinvestering is ongeveer twee dagen per week.

Vluchtelingenwerk biedt een inwerkprogramma en deskundige begeleiding en er is een onkostenregeling.

Wilt u uw steentje bijdragen aan dit zinvolle vrijwilligerswerk of meer informatie? Neem dan contact op met Karina van der Meijden, via kvandermeijden@vwon.nl