• Ailne Poolen overhandigt petitie

    Bethanië

Kleine zorginstellingen trekken aan de bel bij politiek

13-04-2016, 16:30 | Lezersnieuws | Sitchting Bethanië

Op 12 april jl. bood Aline Poolen, bestuurder van Stichting Bethanië in Ede namens kleine instellingen een petitie aan, aan de Vaste Kamercommissie van VWS. De petitie is ondertekend door 72 van de 124 care-instellingen met een omzet van minder dan tien miljoen euro.

Met het aanbieden van de petitie, trekken de kleine instellingen aan de bel bij de politiek. De Initiatiefgroep 'Wie het kleine niet eert' die opkomt voor de belangen van kleine zorginstellingen, wijst op vergelijkend onderzoek van brancheorganisatie Actiz, waaruit blijkt dat cliënten en medewerkers van kleine instellingen tevredener zijn dan die van de grote instellingen. Ook uit diverse onderzoeken is gebleken dat kleine instellingen betere zorg leveren dan grote. Onderzoeksbureau Gupta kwam in 2010 al tot deze conclusie. "Kleine instellingen hebben korte lijnen, waardoor ze beter kunnen inspelen op individuele wensen", zegt Johan de Jong van de Initiatiefgroep 'Wie het kleine niet eert'. "Ze zijn goed in het welzijnsaspect en ze hebben vaak een sterke binding met een wijk of dorp. Ze kunnen snel beslissen en anticiperen op veranderingen."