• Foto: Indigo

    Foto: Indigo

Cursus Omgaan met borderline voor familieleden in Ede

10-06-2016, 09:11 | Lezersnieuws | Indigo Gelderland afdeling Preventie

Op dinsdag 6 september van 19.00-21.00 uur start de cursus "Omgaan met Borderline". Deze is bedoeld voor familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een borderlinestoornis.

Tijdens de cursus wordt uitleg gegeven over het ziektebeeld, maar centraal staat het omgaan met borderline gedrag. De cursus wordt door de deelnemers als positief en helpend ervaren. Het merendeel van de cursisten geeft aan dat de ervaren belasting als gevolg van het omgaan met borderline gedrag is afgenomen.

Citaat van een cursist tegen haar mede cursisten: "Kunnen jullie je nog voorstellen hoe wij hier 3 maanden geleden bij zaten".

Het contact tussen 'borderliners' en familieleden (ouders, partner, broers / zussen) verloopt vaak moeizaam. Er is veel teleurstelling en frustratie aan beide kanten. Familieleden voelen zich soms uitgeput of wanhopig en machteloos. De grilligheid en het gebrek aan discipline bij de borderliner vraagt te veel van ze.

Deze onzekerheid en onmacht bij familieleden wordt nog begrijpelijker als je ziet hoe tegenstrijdig en dus verwarrend het gedrag van de borderliner voor de omgeving kan zijn.

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en wordt u aangeboden door Indigo. Kosten voor deelname bedragen € 25,- voor het cursusmateriaal.

De cursus is bedoeld voor inwoners van gemeente Ede.

Aanmelding, info en opgave Indigo info@indigogelderland.nl of T 026-3124483