Wereldgebedsdag op 3 maart, Ericalaan 1 in Ede

14-02-2017, 19:41 | Lezersnieuws |

Datum:

vrijdag 3 maart 2017,
19:30 tot 20:15

Locatie:

Ericalaan 1, Ede
Kerk Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede
Ede

3 MAART 2017 WERELDGEBEDSDAG 2017 IN EDE

Al jarenlang bestaat wereldwijd de traditie dat op de eerste vrijdag van maart Christenen over de gehele wereld bidden voor vrede en gerechtigheid. De oorsprong ligt in de wereldwijde inzet van vrouwenbewegingen om te strijden voor een rechtvaardige samenleving. Elk jaar kiest een ander land het thema van de Wereldgebedsdag en werkt dit globaal uit. De landelijke organisaties werken dat daarna verder uit in een liturgie waarin zingen, bidden en overdenken centraal staan.

Dit jaar staan de Filippijnen centraal en het thema is "EERLIJK !?".

De positie van vrouwen en kinderen in dit Aziatische land is moeilijk en kwetsbaar. Veel mannen werken elders in de wereld, zelf moeten ze vaak hard werken om het gezin te onderhouden. Er is veel misdaad en drugsgebruik in dit land, waar vooral de kwetsbaren in de samenleving slachtoffer van zijn. Juist de draagkracht van vrouwen maakt het mogelijk, dat velen toch een bestaan weten op te bouwen. In de viering willen we dit centraal stellen. De collecte na afloop is dan ook bedoeld om dit te ondersteunen.

De Raad van Kerken in Ede heeft besloten de Wereldgebedsdag na een onderbreking van enkele jaren weer jaarlijks te gaan vieren en we hopen dat we velen uit Ede, kerkelijk of niet, kunnen begroeten.

De viering van de Wereldgebedsdag 2017 zal plaatsvinden op 3 maart 2017, om 19.30 uur in de kerk van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede aan de Ericalaan 1, 6711 MZ Ede.

Aan de viering wordt o.a. meegewerkt door leden van het koor The New Creation uit Ede, onder leiding van Jan Broekhuis. De dienst wordt geleid door mevrouw Cocke Post uit Ede, werkzaam als pastor in verschillende verzorgingshuizen in Apeldoorn.

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en napraten onder genot van een eerlijk kopje koffie of thee.

Contactpersonen namens de RvK Ede:

Erna Hulstein - 0318-630644

w.hulstein3@chello.nl

Gonda Schol-Roorda - 0318-645865

gondaschol@hetnet.nl