• Erik Heijerman

    onbekend

Lezing Filosofie en Toeval bij Vrijzinnigen Bennekom

17-11-2017, 20:00 | Lezersnieuws |

Datum:

zondag 19 november 2017,
10:30 tot 12:00

Locatie:

Emmalaan 1, Bennekom
De Ontmoeting Emmalaan 1 Bennekom
Bennekom

In de serie Zin op Zondag wordt dit jaar 'Toeval' steeds vanuit een andere invalshoek belicht. Dit keer: 'Filosofie en Toeval'.

Toeval is een veelzijdig verschijnsel dat moeilijk theoretisch is uit te leggen. Een eenduidige definitie is daarom niet makkelijk te geven. Wie de betekenis van het toeval voor het menselijk leven wil begrijpen, moet daarom een poging doen om de verschillende betekenissen van het begrip goed te onderscheiden. Als filosoof is Erik Heijerman in staat om een dergelijke theoretische analyse te maken. Daarbij gaat hij uit van de drie grondbetekenissen van het begrip toeval die al sinds Aristoteles bekend zijn. Deze betreffen het toeval(li- ge) als het:

1. accidentele (bijkomstige) 2. contingente (voorwaardelijke) 3. door het lot bepaalde

Bijvoorbeeld: grijsgroene ogen hebben is een bijkomstige, 'toevallige' eigenschap. Dat Erik Heijerman iemand van Vrijzinnigen Bennekom leerde kennen tijdens een cursus is een contingent, 'toevallig' feit. En geboren worden is een 'toevallige', door het lot bepaalde gebeurtenis waar je zelf geen invloed op hebt.

Met al deze toevalligheden heeft iedereen in zijn leven te maken, maar hoe gaan we er mee om? En in het bijzonder: kunnen we het verdragen dat we er toevallig zijn, persoonlijk en als mensheid?

Erik Heijerman (1956) studeerde wiskunde en filosofie aan de Universiteit Utrecht en klavecimbel aan het Brabants Conservatorium. Hij werkte vele ja- ren als filosoof bij de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden en sinds enkele jaren is hij leraar wiskunde in Haarlem. Tevens is hij actief in de kerkmuzikale praktijk van de Domkerk in Utrecht.

www.vrijzinnigenbennekom.nl