• collecezakken diaconie

    Gerard van Bruggen

Ledenbijeenkomst PCOB 20 februari 2017 - Leven van barmhartigheid

18-01-2017, 15:11 | Lezersnieuws |

Datum:

maandag 20 februari 2017,
14:30 tot 16:30

Locatie:

Hovystraat 2, Ede
Ons Huis
Ede

Leven van barmhartigheid. Onder deze titel schreef Gerard van Bruggen een historisch cahier over de geschiedenis van de armenzorg in Ede. Om deze geschiedenis in beeld te brengen heeft hij de archieven van diaconie en gemeente doorgenomen, waarbij grote verschillen met de tegenwoordige tijd zichtbaar werden, maar tegelijkertijd parallellen te trekken zijn.

Eeuwenlang was de armenzorg het terrein van de kerken, maar welke kerk in welk dorp is verantwoordelijk voor de kosten? Na de Franse Revolutie ontstaat een verschuiving richting overheid, maar ook hier is steeds weer de vraag: wie zal dat betalen? In ieder geval is ondersteuning voor de armen een gunst en pas bij de invoering van Algemene Bijstandswet verandert dit in een recht op hulp.

Met vele voorbeelden en illustraties zal Gerard van Bruggen ons meenemen door deze boeiende geschiedenis van armenzorg, waarbij soms in de breedte gekeken wordt naar nationale wetgeving, maar vaker naar invulling van dit werk van barmhartigheid op plaatselijk niveau. Hoe ging men in Ede en de dorpen hiermee om?