• NVVE

    NVVE

Infoavond Nederlandse Vereniging voor Euthanasie

03-10-2017, 09:40 | Lezersnieuws |

Datum:

donderdag 12 oktober 2017, 22:57

Locatie:

Peppelensteeg 12, Ede
Gebouw De Kei (showband Irene)
Ede

Informatieavond NVVE in Ede

Nederlandse Vereniging voor Euthanasie:

Het leven verdient een mooi einde.

Op donderdagavond 12 oktober geeft de Nederlandse Vereniging voor Euthanasie een lezing over het veelbesproken onderwerp Euthanasie.

Wat is euthanasie?

Bij euthanasie wordt het leven van een patiënt op een waardige manier beëindigd door het toedienen van medicijnen. Euthanasie is altijd uit vrije wil, een patiënt vraagt en de arts voert de euthanasie uit. Volgens de Nederlandse wet mag dat bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

De NVVE legt de keuzemogelijkheden uit rondom het levenseinde.

Euthanasie komt uitgebreid aan de orde en de wettelijke mogelijkheden worden uitgelegd. De ruimte van de huidige euthanasiewet, de verschillende wilsverklaringen en de niet-reanimeren penning worden besproken en er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Zij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

De lezing op 12 oktober vindt plaats in gebouw De Kei, Peppelensteeg 12 in Ede.

De zaal is open vanaf 19.30 uur, de lezing begint om 20.00 uur.

De toegang is kosteloos en de koffie staat voor u klaar!

De Ruiter Uitvaartzorg

Voorsterweg 10 - 6717 GS Ede

Kerklaan 3 - 3905 MC Veenendaal

24 uur per dag bereikbaar

T. (0318 - 300 599)

E. info@deruiteruitvaartzorg.nl

www.deruiteruitvaartzorg.nl